1. AB Skåne Lås arbetar kontinuerligt för att minska vår negativa inverkan på miljön.
  2. Vi försöker hela tiden optimera våra resor och kör med bränslesnåla bilar.
  3. Vi arbetar kontinuerligt med att minska pappersförbrukningen genom att arbeta så mycket som möjligt med digital media.